Upozornění pro občany – nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání

Upozorňujeme občany města Adamova, že dne 30. 6. 2019 skončila splatnost místních poplatků za komunální odpad a psy. Ti, kteří dosud nesplnili svoji poplatkovou povinnost, se vystavují nebezpečí navýšení poplatku za nedodržení termínu splatnosti platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem s možností jeho navýšení až na trojnásobek.

Bude-li tedy Váš nedoplatek činit 600,- Kč, může být Vaše poplatková povinnost navýšena až na 1800,- Kč. Z tohoto důvodu doporučujeme občanům, aby poplatek uhradili co možná nejdříve.

Pokud nebude poplatek včetně příslušenství (navýšení) uhrazen ani po tomto vyměření a v něm uvedeném náhradním termínu, správce poplatku zahájí exekuční řízení. Náklady řízení jdou k tíži dlužníka, minimálně činí 500 Kč, ale mohou být vyšší v návaznosti na výši nedoplatku, způsob a průběh exekuce.

Chcete-li řešit své nedoplatky žádostí o odklad nebo splátky, je tento úkon spojen se správním poplatkem ve výši 400,- Kč na jednoho žadatele (poplatníka). Je nutné upozornit také na to, že podání žádosti a úhrada správního poplatku ještě nemusí znamenat vyhovění Vaší žádosti. S žádostí se můžete obrátit na ekonomický odbor – Silvie Můčková, tel. č. 516 499 629, e-mail: [email protected]

Odbor ekonomickýSdílet článek

Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK