Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

Společnost E.ON Distribuce a. s. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na nutnost provedení ořezu popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, jehož vlastníkem je E.ON Distribuce a. s.

Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin způsobem a v termínu, vstoupí zaměstnanci společnosti E.ON Distribuce a. s., nebo organizace pověřené na základě plné moci udělené ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s., následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „energetický zákon“ a platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302).

  • Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
  • Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.
  • U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,
  • U vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,
  • U vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m,
  • V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., či jím zmocněných zhotovitelů, udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.


Přiložené soubory

  • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí