Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na nutnost provedení ořezu dřevin

Společnost E.ON Distribuce a. s. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na nutnost provedení ořezu popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, jehož vlastníkem je E.ON Distribuce a. s.

Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin způsobem a v termínu, vstoupí zaměstnanci společnosti E.ON Distribuce a. s., nebo organizace pověřené na základě plné moci udělené ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s., následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky.

Odstranění a ořez dřevin proveďte v termínu do 15 dnů od tohoto upozornění.

Uplyne-li uvedená lhůta marně, vstoupí následně na dotčené nemovitosti zaměstnanci společnosti E.ON Distribuce a. s. , či jím zmocněnáho Zhotovitele a provedou odstranění a ořez dřevin vlastnímu prostředky.,

Bližší informace Vám budou poskytnuty na telefonním čísle 603 418 123.

Za provozovatele distribuční soustavy, společnosti Bretong, spol. s r.o., U Velké ceny 407/18, 623 00 Brno, mail: [email protected]Přiložené soubory

  • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na nutnost provedení ořezu dřevin


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí