Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na nutnost provedení ořezu dřevin

Společnost E.ON Distribuce a. s. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na nutnost provedení ořezu popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, jehož vlastníkem je E.ON Distribuce a. s.

Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin způsobem a v termínu, vstoupí zaměstnanci společnosti E.ON Distribuce a. s., nebo organizace pověřené na základě plné moci udělené ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s., následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky.

Pověřená organizace pro provedení nezbytných zásahů do dřevin ve městě Adamově je společnost Bretong, spol. s r.o., U Velké ceny 407/18, 623 00 Brno, mail: [email protected], tel.: 603 418 132, která bude potřebný ořez provádět v měsících březen a duben.

  • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na nutnost provedení ořezu dřevin


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí