Uzavírka silnice mezi Olomučany a křižovatkou silnic Olomučany–Brno–Blansko

Z důvodu provádění opravy povrchu vozovky proběhne od 13. do 18. 10. 2020 v délce cca 480 m ve směru od křižovatky se silnicí II/379 úplná (obousměrná) uzavírka silnice Olomučany–Blansko. Objízdná trasa je vedena přes obce Rudice a Lažánky. Uzavírkou bude umožněn průjezd pouze autobusům linkové osobní dopravy a vozidlům integrovaného záchranného systému.

  • Uzavírka silnice mezi Olomučany a křižovatkou silnic Olomučany–Brno–Blansko


Sdílet článek