Územní plán

ZMĚNY Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Dne 6.3.2018 se uskuteční veřejné projednání Změn Ad2, Ad 3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad 11. Bližší informace jsou zveřejněny na úředních deskách města a na webu města, územní plán.

  • Územní plán


Sdílet článek