Velkoobjemové kontejnery a svoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že od pondělí dne 27. května 2024 do soboty dne 1. června 2024 budou ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpadu. Objemný odpad je odpad nebezpečných vlastností, který s ohledem na své rozměry nelze uložit do popelnic nebo kontejnerů. Jedná se o starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety a kočárky. V sobotu dne 1. června 2024 bude ve městě Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad odevzdat. Jedná se o zářivky, akumulátory, baterie, barvy, ředidla, znečištěné textilie, kyseliny a olejové filtry. Harmonogram přistavení kontejnerů pro uložení velkoobjemového odpadu a mobilního svozu nebezpečného odpadu naleznete na webových stránkách města, v Adamovském zpravodaji a na všech informačních kanálech.