Vítání občánků

Vítání občánků se bude konat v sobotu dne 1. prosince 2018 v obřadní síni MěÚ Adamov. Rodiče, kteří mají zájem se vítání občánků zúčastnit a nejsou zatím přihlášeni, mohou tak učinit nejpozději do 14. listopadu 2018 osobně na matrice MěÚ Adamov, na tel. čísle 516 499 633, 773 990 472 nebo na e-mail: [email protected]

  • Vítání občánků


Sdílet článek