Vítání občánků

V sobotu dne 23. září 2023 proběhne v obřadní síni MěÚ Adamov vítání občánků. Rodiče, kteří mají zájem o slavnostní uvítání jejich dětí do života a nejsou zatím přihlášeni, mohou tak učinit nejpozději do 31. srpna 2023 osobně na matrice MěÚ Adamov, na tel. čísle 516 499 633, 773 990 472 nebo na e-mail: [email protected].

  • Vítání občánků