Vítečkova studánka a Zdrávas Maria

Za posledními dvěma studánkami našich Cest se vydáme do blízkosti Vranova. Nejsou od Adamova příliš vzdálené, ale protože k nim musíme od řeky Svitavy vystoupat přes 200 výškových metrů, zabere nám chůze k nim přibližně hodinu.

Do jejich blízkosti nás od rozcestníku na Náměstí práce dovede žlutá turistická značka. Nejprve stoupáme skoro 2 km ve svahu údolí Svitavy stezkou k rozcestníku s názvem „U Hemzalova mostu“. Od něj pak pokračujeme širokou zpevněnou lesní cestou.

Když se budeme po dalších 800 m blížit vrcholu stoupání a tedy i k samotné obci Vranov, musíme zpozornět, abychom nepřehlédli nepatrnou pěšinku, která míří šikmo pod cestu ve směru naší chůze. Ta nás po 40 m dovede k zakryté betonové skruži, jen lehce vystupující nad povrch země. Pod ní ve vzdálenosti 2 m uvidíme trubku, ze které tenkým až přerušovaným praménkem vytéká voda. Tento zdroj je nazýván Vítečkova studánka, údajně podle chlapce, který v těchto místech asi před 30 lety objevil pramen. Vydatnost zdroje je v současné době velmi malá, kolísá mezi 0,1 a 0,4 l/min. Majitelům GPS přístrojů pomůže studánku vyhledat informace o jejích souřadnicích – 49° 18‘ 19‘‘ N a 16° 37‘ 35‘‘ E. Nadmořská výška studánky je 465 m.

Přechod ke známé studánce Zdrávas Maria zahájíme návratem na cestu, kterou jsme sestupem k Vítečkově studánce opustili. Dojdeme zbývajících 500 m na začátek Vranova k turistickému informačnímu směrníku. Od něj musíme vyjít po cestě odbočující vpravo kolmo na směr, odkud jsme přišli. Již po 30 m odbočuje z této cesty vpravo stezka, která postupně začíná klesat. Po asi 300 m přijdeme k výrazné kamenné stavbě studánky, které vévodí kresba Panny Marie podle obrazu Gabriela Maxe, rakouského malíře narozeného v roce 1840 v Praze. Nad kresbou je vyveden nápis Zdrávas Maria. Postavení studánky bylo motivované existencí poutního místa v obci Vranov. Rok jejího zbudování 1947 je na ní uveden dvakrát.

Voda z této studánky vytéká ve značném množství, vydatnost se pohybuje kolem 15 l/min. Na webové stránce www.treking.cz/regiony/studanky-v-brne.htm se uvádí, že rozbor vody provedený v roce 2011 prokázal její kontaminaci bakteriemi v nadlimitním množství. Studánka se nachází v nadmořské výšce 455 m, GPS souřadnice jejího místa jsou 49° 18‘ 28,3‘‘ N a 16° 37‘ 35,4‘‘ E.

  • Vítečkova studánka a Zdrávas Maria
  • Vítečkova studánka a Zdrávas Maria