VLASTIVĚDNÝ VÝLET tentokrát jinak a jinam...

V rámci našich vlastivědných výletů jsme navštívili jedno z pracovišť Lipky, která patří k největším a nejstarším environmentálním vzdělávacím organizacím v ČR, kterým bylo Jezírko v Soběšicích. Dnes vás zveme k návštěvě druhého pracoviště, a to Rychty v Krásensku. I zde sehraný tým tvořený vystudovanými odbornými přírodovědci či učiteli a zkušenou provozní partou přibližuje přírodu nejčastěji na táborech, v kroužcích a při výukových programech. Na pátek, 28. června připraví /jistě zajímavý/ program také pro nás. Provedou nás pracovištěm, absolvujeme program pod názvem "Dotykem k poznání" a můžeme zde i poobědvat. - od 9:00 hodin prohlídka a představení pracoviště - od 9:30 do 11:30 hodin cca dvouhodinový program s živočichy na Rychtě - od 12:00 hodin oběd /cena 145 Kč - hradí si účastníci sami, nutno přihlásit/ Cena výletu: 200 Kč Přihlášky na tel. 607 518 104

  • VLASTIVĚDNÝ VÝLET tentokrát jinak a jinam...
  • VLASTIVĚDNÝ VÝLET tentokrát jinak a jinam...
  • VLASTIVĚDNÝ VÝLET tentokrát jinak a jinam...
  • VLASTIVĚDNÝ VÝLET tentokrát jinak a jinam...
  • VLASTIVĚDNÝ VÝLET tentokrát jinak a jinam...