Voličské průkazy

Voličské průkazy se budou vydávat od pondělí dne 2. 1. 2023 v kanceláři matriky a evidence obyvatel, dveře číslo 14.

V případě, že se pro voličský průkaz nemůžete dostavit v době od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023 do 16:00 hodin, volejte prosím ve čtvrtek dne 29. 12. 2022 nebo v pátek dne 30. 12. 2022 od 10:00 hodin do 12:00 hodin na tel. číslo 773 990 472.

Žádost o vydání voličského průkazu lze zaslat i poštou. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručena nejpozději do 6. 1. 2023 do 16:00 hodin. Voličský průkaz je možné voliči zaslat na adresu uvedenou v žádosti.

  • Voličské průkazy