VOLNÝ BYT

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil jednopokojový byt č. 14 ve 2. nadpodlaží, který není bezbariérový.

Občané, kteří mají zájem o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Adamově a dosud si nepodali žádost, mají možnost tak učinit.
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS Adamov spolu s vyplněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně se žádostí, je nutné odevzdat co nejdříve, nejpozději do 4. 12. 2019 na Městský úřad v Adamově, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov.
Žádost je možno získat také z internetových stránek na adrese www.adamov.cz, kde jsou uvedena i pravidla pro přidělování bytů.

Bližší informace obdržíte osobně v úřední dny na odboru sociálních a správních věcí MěÚ Adamov nebo na telefonním čísle 516 499 624 nebo 602 788 015Přiložené soubory

  • VOLNÝ BYT


Sdílet článek