Dětská hřiště a sportoviště

Město Adamov provozuje níže uvedené hrací plochy s pískovištěm.

Provoz na těchto hřištích se řídí návštěvním řádem, který je umístěn v jejich areálu a byl schválen na jednání rady města.
Provozovatel, kterým je Město Adamov, zajišťuje na základě provozního řádu a pokynů tajemníka pravidelné výměny písku (minimálně 1 x za rok) v pískovištích, dosypání písku na dopadové plochy, úklid celého areálu, sekání travnatých ploch, likvidaci odpadu, pravidelné prohlídky hracích prvků. V areálu hřiště na ulici Sadová, Neumannova, Mírová a P. Jilemnického je každý den po ukončení provozu prováděno zakrytování pískoviště. V zimním období je zajišťován provoz kluziště na hřišti P. Jilemnického. Jeho provoz je závislý na klimatických podmínkách. Jednou za rok je provedena revize všech herních prvků. Tyto práce jsou prováděny odbornou firmou.

V případě dotazů a připomínek je možno volat na telefon zástupce provozovatele č. 724862158

Všem návštěvníkům přejeme pěkné chvíle strávené v prostředí dětských hřišť.


Nová bikrosová dráha na Sklaďáku

Nová bikrosová dráha na Sklaďáku

Na Horce přibyla další nová možnost sportovního vyžití pro děti a mládež. Bikrosová dráha byla dnešním dnem převzata do užívání. Mimo laviček, setu se stolem a stojanu na kola byla lokalita Sklaďáku doplněna o další lavičky k posezení např. v zastíněném prostředí. V nejbližších dnech bude osazeno nové ohniště s dalšími lavičkami okolo ohniště.

Číst více