Všech 5 studánek prošlo testem na pitnou vodu

Dne 13. července po ránu byly stanoveným postupem odebrány vzorky vody ze studánek u Františčiny hutě v Josefově, Slučí, Psí a Ptačí svatyně.

Nádobky s vodou byly neprodleně převezeny k analýze do laboratoře Brněnských vodáren, která proběhla ve zbývajících pracovních dnech druhého červencového týdne. Provedené rozbory rozhodly, že všechny uvedené studánky jsou podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. v současné době zdrojem pitné vody.

Podle mikrobiologické analýzy je pořadí studánek od nejlepší po nejhorší Tróbka velká, Psí, Ptačí svatyně a Tróbka malá, Slučí. Celkem nepřekvapuje, že voda v okolí Adamova má vyšší obsah vápníku, je tedy tvrdší. Do intervalu doporučených hodnot spadá jen voda ze studánky Ptačí svatyně, o něco málo se do něj nevejde Psí studánka, a ještě něco více vápníku se nachází ve vodě studánek zbývajících. Protokoly vydané Brněnskými vodárnami jsou v příloze tohoto článku.

Město za testování zaplatilo 4 200 Kč. Provedení rozborů zajistila Komise podpory komunitního života, která tak činila již v letech 2014 až 2019. Z protokolů odkazovaných ze stránky www.adamov.cz/odkazy-a-rady/podpora-komunitniho-zivota/studanky plyne, že požadavkům na pitnou vodu vždy vyhověly studánka Ptačí svatyně a obě Tróbky v Josefově. Jako nevyhovující se v minulosti ukázaly studánky Psí v roce 2014 (nikoliv však v letech 2018 a 2019) a Slučí při obou předchozích testech provedených v rocích 2015 a 2018. O závažnosti výskytu bakterií, zejména těch koliformních, ve vodě a jeho propojení s nezávadností vody si můžete přečíst ve stručném pojednání na www.adamov.cz/img/upload/zdrave-mesto/studanky/ukazatele_rozboru_vody-1.pdf. Jen opravuji, že mezitím byla celá publikace uváděná v závěru textu převedena na stránku www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/studna.pdf.Přiložené soubory

  • Všech 5 studánek prošlo testem na pitnou vodu