Vycházka k Vranovu

V sobotu 21. listopadu dopoledne pořádá komise PZMA&MA21 vycházku, během níž kromě studánek Zdrávas Maria a Vítečkovy zavítáme ke kovovému kříži ve stráni nad Svitavou.

Vycházka navazuje na dvě předchozí z loňského listopadu a letošního března, během nichž jsme navštívili studánky v okolí Máchova pomníku a také Purkyňovu vyhlídku. Trasu vycházky si můžete prohlednout na přiloženém obrázku mapky, v níž je zakreslená červenou čarou. Její slovní popis je následující.
Vyjdeme po cestě značené žlutou turistickou značkou vedoucí na Vranov. Z této cesty sejdeme asi po 1,25 km na pěšinu mířící do hlubšího údolí. Po jeho překonání budeme pokračovat pěšinkou ve stráni až ke kříži. O něm si můžete přečíst v přiloženém souboru, v němž se nachází článek publikovaný ve Vranovském zpravodaji před dvěma roky. Z pěšinky je krásný výhled na Adamov ve směru údolí Svitavy, a to zejména v této době, kdy se stromy zbavily listí. Máte-li fotografický aparát s teleobjektivem, doporučuji jej v případě příznivé viditelnosti vzít s sebou. Od kříže vystoupáme po neznačených cestách na horní konec Vranova. Odtud sejdeme ke studánce Zdrávas Maria vyznačující se vydatným zdrojem vody. Od ní přejdeme po lesní stezce k další, poměrně málo známé Vítečkově studánce. Ta se nachází v blízkosti značené cesty, po které jsme z Adamova vyrazili. Po zmíněné cestě sejdeme k místu nazývanému Hemzalův most. V tuto dobu uplynou necelé 2 hodiny od chvíle, kdy jsme na vycházku vyrazili. Pokud bude někdo spěchat domů, tak nás může opustit a určitě bude ještě před 12. hodinou zpátky u A-centra. Zbytek výpravy bude pokračovat širokou zpevněnou cestou na Coufavou, po které se vrátíme zpět k výchozímu bodu vycházky.
Délka trasy vycházky činí odhadem necelých 10 km, náročnější složkou vycházky ale bude její výškový profil, protože bude třeba vystoupat něco málo přes 300 m.
Sraz účastníků je v 9.30 h před A-centrem. Návrat se předpokládá kolem 12.30 h tamtéž. Vycházku připravil a bude vás na ní provázet Karel TruhlářPřiložené soubory

  • Vycházka k Vranovu
  • Vycházka k Vranovu
  • Vycházka k Vranovu