Vycházka nejen za pomníčky u Alexandrovky

V pořadí pátou vycházku po méně známých místech v okolí Adamova pořádá komise PZMA&MA21 v pátek 17. listopadu dopoledne.

Během vycházky navštívíme památníčky "10 let ČSR", J. Decretta a A. Ševčíka a místo s pamětní deskou A. Tichého, odkud je výhled na Josefovské údolí a zejména na protější tzv. Slovenskou stráň. Dále se zastavíme u dvou několik metrů hlubokých zářezů kaňonového vzhledu, které vznikly při těžbě železné rudy. Jako bonus je zajišťováno prohlédnutí běžně nepřístupné jeskyňky. Zájemci si mohou odskočit na Alexandrovu rozhlednu, kterou jinak budeme ve vzdálenosti asi 200 m míjet.

Na vycházku vyrazíme v 8.45 h od A-centra. Během její první třetiny vystoupáme přes 250 výškových metrů, druhá třetina již bude rovinatější po hřebenu kopce. Doba trvání vycházky je odhadnuta na zhruba 4,5 hodiny, její vedoucí Karel Truhlář trasu zvládnul v čase 2,5 hodiny. Pozitivní skutečností je, že při tom nenarazil na žádné nepříznivé projevy nedávného silného větru.

Přiložené fotky zachycují výše uvedené objekty.

  • Vycházka nejen za pomníčky u Alexandrovky
  • Vycházka nejen za pomníčky u Alexandrovky
  • Vycházka nejen za pomníčky u Alexandrovky
  • Vycházka nejen za pomníčky u Alexandrovky
  • Vycházka nejen za pomníčky u Alexandrovky
  • Vycházka nejen za pomníčky u Alexandrovky
  • Vycházka nejen za pomníčky u Alexandrovky