Vyhlášení soutěže

Na závěr naší kampaně seznamující se studánkami v okolí Adamova vyhlašujeme ve spolupráci s MKS soutěž o nejhezčí fotografii, na které je zachycena některá ze studánek, které byly v minulých číslech Zpravodaje představeny. Fotografie budou anonymně vystaveny v září společně s fotografiemi s tématem Dovolená 2015 – soutěž o nejzajímavější snímek z letošní dovolené.

Pořadí v soutěži bude určeno na základě hodnocení návštěvníků výstavy. Autoři prvních tří nejlépe hodnocených fotografií obdrží věcnou cenu a fotografie budou zveřejněny v některém podzimním čísle Zpravodaje a na webu města.

Fotografie je třeba dodat do 31. srpna 2015 ve formátu A4 nebo v souboru, ze kterého pak budou vytištěny. Již vytištěné fotografie předejte do Městského kulturního střediska nebo na odbor sociálních a správních věcí MěÚ. Soubor doručte na e-mailovou adresu [email protected] Každý účastník soutěže může dodat maximálně 3 fotografie s uvedením jména a adresy. Pro ošetření situace, kdy dodané fotografie nebude možno vzhledem k jejich množství vystavit všechny, je třeba, aby autoři u těch svých uvedli pořadí, v jakém je do soutěže nominují.

Komise PZMA a MA 21

  • Vyhlášení soutěže


Sdílet článek