Vyhodnocení dotazníků pečovatelské služby 2021

V průběhu měsíce listopadu 2021 byly jednotlivým uživatelům Pečovatelské služby města Adamova distribuovány dotazníky za účelem zjištění míry kvality a spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami

Výstup z výše zmiňovaných dotazníků je uveden níže a získané informace budou použity ke zlepšení poskytovaných služeb a případnému dalšímu rozvoji. V rámci výzkumu bylo mezi uživatele pečovatelské služby distribuováno celkem 56 dotazníků, z nichž se 33 vrátilo zpět. Účast na dotazníkovém šetření byla dobrovolná.

Vyhodnocení : PDF