Vyhrazené parkování na ulici Sadová

Město Adamov uzavřelo smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 244/2, k. ú. Adamov od Tělocvičné jednoty Sokol Adamov. Jedná se o zpevněnou plochu nad halou Tělocvičné jednoty Sokol Adamov v ulici Sadová. Na této části soukromého pozemku je od 1. července 2020 možnost parkování osobních vozidel do 3,5 t na základě povolení MěÚ Adamov.

Prioritou je povolování parkování vozidel větších rozměrů (dodávky, atd.), které zabírají v ulicích více jak jedno parkovací místo běžného auta. Platnost povolení je omezeno kalendářním rokem. Veškeré informace k parkování naleznete v Provozním řádu parkoviště umístěném na webových stránkách města.

  • Vyhrazené parkování na ulici Sadová


Sdílet článek

Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK