Výlet STP za poznáním na Lesnou

Za pěkného jarního počasí se početná skupina 20 členů STP vypravila do Brna-Lesné na prohlídku nového kostela blahoslavené Marie Restituty. Díky vstřícnosti místního faráře, nám byla umožněna prohlídka kostela s výkladem. Kostel je jinak přístupný pouze při mších.

Základní kámen kostela požehnal Svatý otec Benedikt XVI při své návštěvě Brna 27. září 2009. Stavba byla dlouho odkládána a trvalo pět let, než získala všechna povolení.

Realizaci stavby provedla firma JB podle návrhu architekta Marka Štěpána, který za ni získal 4 prestižní ceny u nás i ve světě. Náklady hrubé stavby činily 120 mil. Kč, vše zaplaceno z darů věřících z Lesné, brněnské diecéze, z republiky i ze zahraničí.

Kostel byl dokončen v květnu 2020. Jedná se o betonovou stavbu kruhového půdorysu o kapacitě přibližně 400 osob s vedle stojící trojhrannou věží. Na ní je umístěná zvonkohra – 16 zvonů z dílny Lecitie Vránové Dytrychové a řecký nápis FOS – ZOE, v překladu světlo – život. Věž je s kostelem spojena lávkou a je zpřístupněná jako rozhledna. Horní část kostela je prosvícená barevnými skly, které uvnitř vytvářejí působivý efekt. Interiér kostela je stále postupně doplňován dle finančních možností.

K samotnému kostelu přiléhá duchovní centrum, společenský sál, byty a podzemní garáže. A kdo to vlastně byla Marie Restituta?

Byla dcerou husovického obuvníka, kde se narodila 1. 5. 1894 jako Helena Kafková. V r. 1896 se rodina přestěhovala do Vídně a tam Helena vstoupila do kongregace sester sv. Františka a přijala jméno Marie Restituta.

Byla vynikající zdravotní sestrou, působila na operačním sále řádové nemocnice, pak jako vrchní sestra a pravá ruka primáře. Byla ctitelkou Panny Marie a nejvýznamnějším znamením byl pro ni kříž. Ten také při otevření nového oddělení zavěsila do každého pokoje.

Byla hluboce zbožná, ale ne asketa. Kvůli konzumaci piva a guláše byla silná, v případě potřeby měla sílu udržet pacienta.

Po zabrání Rakouska nacisty, odmítla odstranit z prostor nemocnice krucifixy. Po křivém obvinění 18. 2. 1942 byla zatčena, odsouzena k smrti a na příkaz Martina Bormanna sťata gilotinou 30. 3. 1943. V listopadu 1988 byl zahájen beatifikační proces a 21. 6. 1998 ji ve Vídni papež Jan Pavel II. slavnostně blahořečil.

Po prohlídce byla naplánována vycházka po NS sídliště Lesná a Ti zdatnější došli z Útěchova do Adamova pěšky.

Za výbor STP
Lidmila Kavanová

  • Výlet STP za poznáním na Lesnou
  • Výlet STP za poznáním na Lesnou
  • Výlet STP za poznáním na Lesnou
  • Výlet STP za poznáním na Lesnou