Výměna a doplnění tabulí s názvy ulic a náměstí

Oznamujeme občanům, že v průběhu května a června (v závislosti na klimatických podmínkách) bude probíhat výměna stávajících tabulí s označením názvů ulic a náměstí. Pro zlepšení orientace ve městě budou tabule s označením ulic doplněny i na některé další nová místa.

Cílem této akce je sjednocení současného značení a odstranění poškozených tabulí, a tím zlepšení vzhledu obce.

Dle zákona o obcích 128/2000 Sb. § 30 je vlastník nemovitosti povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti, v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

Žádáme občany, aby umožnili pracovníkům technické skupiny Odboru SMM bezproblémový přístup k jednotlivým domům.

Děkujeme.

  • Výměna a doplnění tabulí s názvy ulic a náměstí


Sdílet článek