Výsledky ankety k problémům z Fóra 2016

V prvních deseti dnech října se mohli občané města vyjádřit hlasováním k problémům, které byly po diskusi vybrány zhruba 65 účastníky nedávného Fóra 2016. Měli k tomu k dispozici anketní lístky, na nichž mohli označit maximálně dva ze seznamu 12 problémů. Hlasovací lístky byly vytisknuty v počtu asi 2 300 kusů a byly distribuovány do adamovských domácností prostřednictvím Adamovského zpravodaje. Ankety se tedy mohl převážně zúčastnit pouze jeden reprezentant rodiny.

Sběrné urny se nacházely na třech místech Adamova, z čehož se dalo přibližně vyvodit rozložení hlasujících podle místa bydliště. V prodejně potravin na Horce bylo odevzdáno 75 lístků, na Ptačině 204 lístků, v Albertu pak 133 lístků. Poměr hlasujících občanů, kteří bydlí v Adamově I, ku zbytku Adamova (Kolonka a Ptačina) tedy byl přibližně 1:2. K určení věkového rozložení respondentů sloužilo pět intervalů uvedených na lístku, do nichž se účastník ankety podle svého stáří zařadil.

Celkem bylo vráceno 412 vyplněných anketních lístků, což je zhruba stejné množství jako loni. Z těchto lístků bylo 5 neplatných, protože na nich byl označen větší počet problémů. Lístky byly před zpracováním ankety označeny číslem a jejich obsah byl následně převeden do excelovské tabulky, a to včetně dalšího problému, který respondenti mohli k nabídnutým dvanácti problémům přidat jako alternativu. Celkem byla tato možnost využita na 90 lístcích. I tyto problémy, stejně jako ty, které neprošly na Fóru do finále, budou v mezích možností města řešeny.

Výsledky ankety jsou uvedeny v tabulce, problémy jsou seřazeny podle množství hlasů, které obdržely v anketě. Toto množství je vyjádřeno procentuálně ve třetím sloupci. Další tří sloupce uvádějí pořadí problémů, které určilo hlasování občanů z Adamova I (Ada I), Kolonky a Ptačiny (Ada II, III) a účastníků Fóra (Fórum). Občané různých částí města se v hlasování shodli v pořadí prvních pěti problémů, pak už se projevily rozdíly ve vnímání jejich důležitosti. Anketní hlasování se s hlasováním na Fóru shoduje prakticky jen v tom nejvíce pociťovaném problému.

Pořadí

Ada I

Ada II, III

Fórum

1.

Zlepšení stavu nádraží i zastávky včetně bezbarierového přístupu

40,3 %

1.

1.

1.

2.

Rozšíření spojů MHD o víkendech a o svátcích

32,5 %

2.

2.

4.

3.

Využití prázdných prostor v Adastu kazících vzhled města

19,7 %,

3.

3.

12.

4.

Nepřetržitá služba strážníků MP Adamov

16,5 %

4.

4.

9.

5.

Oprava nebo přesun budovy Spartaku na Smetanově náměstí

15,3 %

5.

5.

2.

6.

Rozšíření kamerového systému ve městě

9,0 %

6.

11.

6.

7.

Rozšíření a modernizace prostor Městského kulturního střediska

8,5 %

8.

7.

6.

8.

Doplnění dětských hřišť o herní prvky i o pohybové prvky pro seniory

7,8 %

12.

6.

8.

8.

Vybudování veřejného WC (zejména Ptačina)

7,8 %

10.

8.

5.

10.

Úprava cesty k novému hřbitovu v úseku bývalé skládky

6,6 %

9.

9.

11.

11.

Rozmístění kontejnerů na drobné kovy po městě

6,1 %

7.

10.

9.

12.

Zbudování skateparku

2,2 %

11.

12.

2.

Některou z věkových skupin označilo na lístku 394 respondentů. Ukázalo se, že s výjimkou skupiny do 18 let (1,8 %) byly zbývající skupiny zastoupeny docela rovnoměrně, a to v pořadí nad 65 let (29,2 %), 36 až 50 let (26,6 %), 51 až 65 let (23,1 %) a 18 až 35 let (19,3 %). Nízká účast mládeže v anketním hlasování může do jisté míry souviset s tím, že jeden hlasovací lístek připadající na rodinu je málo .Věková skupina nad 65 let označila jako nejdůležitější problém „Rozšíření spojů MHD“, nejmladší věková skupina pak „Doplnění dětských hřišť“ a „Zbudování skateparku“.

Výstupy z Fóra potvrzené anketou budou předloženy ještě v tomto kalendářním měsíci Radě města i zastupitelům. K problémům budou přiřazeni garanti a začnou se hledat jejich řešení. Problémy, jejichž odstranění si vyžádá značné finanční náklady, se stanou součástí strategického výhledu. Ostatní budou zařazeny do aktualizovaného komunitního plánu zdraví a kvality života, jehož plnění je pravidelně vyhodnocováno.

Komise PZMA a MA21

  • Výsledky ankety k problémům z Fóra 2016