Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím

Soutěž Pyšníme se svým okolím, jejíž 4. ročník se uskutečnil dne 24. 11. 2015 v 17.00 hodin v prostorách Městského úřadu Adamov zná svého vítěze: stalo se jím zcela bezkonkurenčně společenství vlastníků Družstevní 6,7 s 65 body, za ním se umístila Družstevní 10 a 11 s 54 body a poté P. Jilemnického 11 a 13 se 40 body .

Na dalších třech oceněných místech se s počtem bodů 34 umístilo SVJ P. Jilemnického 6,8, s 27 body P. Jilemnického 19, 21 a s 22

body P. Jilemnického 15,17.

Na organizaci soutěže se podílela Komise PZMA a MA21 pod vedením pana Jiřího Němce, který pro všechny přítomné připravil věcné odměny.

V roce 2015 se k údržbě okolí svých bytových domů zapojilo celkem 19 SVJ.

Hodnotila nejenom komise, ale i celý odbor Správy majetku města Městského úřadu Adamov, složený z úředníků tohoto odboru, ale hlavně z těch, kteří se na údržbě veřejné zeleně podílejí nejvíce, tedy pracovníků technické skupiny.

Na slavnostním vyhodnocení soutěže poděkovali přítomní zástupci města i komise všem zástupcům SVJ za dosavadní spolupráci a jejich zájem o okolí jejich bydliště. Setkání poté pokračovalo diskuzní formou k problémům, se kterými se jednotlivá SVJ potýkají nebo co je ve městě zajímá.

 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím
 • Výsledky soutěže Pyšníme se svým okolím