Výzva a upozornění pro občany

Při prověřování záhadně se opakujících zažívacích problémů psů zejména na ul. P. Jilemnického bylo zjištěno, že za bytovými domy se nachází různé zbytky potravin, které sem opakovaně vyhazují obyvatelé bytových domů přímo ze svých bytů.

Ať už tak činíte v dobré víře (např. pro přilepšení zvěři) či jen z pohodlnosti proto, abyste zbytky jídla nemuseli likvidovat jiným řádným způsobem, Vás vyzývám, abyste tento způsob nakládání s potravinami ihned ukončili. Vaše vyhozené potraviny způsobují vážné zažívací problémy psům, které je (již značně zkažené) zkonzumují! Dále se ve Vašem okolí začaly vyskytovat lišky, které tyto potraviny lákají.

Celou oblast budeme i nadále monitorovat. Pokud se nám podaří dohledat osobu, která takto znečišťuje veřejné prostranství, bude s ní vedeno řízení pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku ve smyslu ustanovení §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud máte nějaké informace k výše uvedenému jednání, neváhejte kontaktovat strážníka MP Adamov na tel. 602 515 387, 773 990 123.

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Vítězslav Červený, vedoucí strážník MP Adamov
tel. 602 515 388