Výzva k údržbě zeleně

Vyzýváme všechny vlastníky, správce nebo uživatele pozemků v k. ú. Adamov, aby v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012 O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově provedli nejpozději do 30. 6. 2017 údržbu pozemků posekáním a následným odstraněním posekané trávy.

Dle článku 2 odst. 2.5. výše uvedené vyhlášky je: „Vlastník, uživatel nebo správce veřejné zeleně povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně, a to 1. seč v termínu do 30.6. a 2. seč v termínu do 30.9. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do 7 dnů“.

Děkujeme všem za pravidelnou údržbu svých nemovitostí a jejich příspěvek ke zvelebování našeho města.

  • Výzva k údržbě zeleně


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí