Výzva osobám starším 70 let

Více informací v článku.

Vážení občané,

v souvislosti s opatřeními pro zvládnutí situace kolem šíření koronaviru doporučuje Vláda české republiky:

  • osobám starším 70 let nevycházet mimo svá obydlí po dobu trvání nouzového stavu

Jedná se o čistě preventivní opatření, které má za cíl chránit nejohroženější skupinu obyvatel. Město Adamov se k němu jednoznačně přiklání a je připraveno dotčeným občanům pomoci. Současně žádá občany, aby toto doporučení maximálně respektovali. Výjimkou pro opuštění obydlí by mělo být pouze neodkladné lékařské ošetření, kde důrazně upozorňujeme na používání ochranných roušek a rukavic.

Jste-li starší 70 let a potřebujete zajistit služby, nákup, nutnou opravu, apod. a nemůže Vám pomoci rodina, sdělte nám tyto požadavky na linku 739 482 170 denně od 14:00 do 18:00. Obsluha linky s Vámi Váš požadavek projedná a sdělí Vám, jakým způsobem Vám pomůžeme. Tuto linku budou obsluhovat adamovští hasiči nebo zaměstnanci města.
Na toto telefonní číslo se můžete obrátit i v případě jiných obtížných situací, které nezvládnete řešit sami.

Pokud víte o někom, kdo pomoc potřebuje, ale nemůže si ji sám zajistit prostřednictvím výše uvedeného telefonního čísla, neváhejte a tuto informaci nám rovněž předejte buď telefonicky nebo na e-mail: [email protected]Přiložené soubory

  • Výzva osobám starším 70 let


Sdílet článek