VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA ING. JIŘÍHO TRUHLÁŘE, CSc.

V polovině měsíce října t.r. bude v polesí ŠLP Křtiny odhalen pomník Ing. Jiřího Tuhláře, CSc., který by se 2. 9. 2023 dožil 90 roků. Právě díky seznámení se s ním začala naše dlouholetá spolupráce. Společně jsme připravili řadu výletů, besed, přednášek a jiných setkání. Kromě zmiňovaného pomníku vznikl jako vzpomínka na tuto významnou osobnost film. Přijměte proto pozvání na VZPOMÍNKOVOU AKCI, na Ing. Jiřího Truhláře CSc., a to 16. října 2023 ve Křtinách cca od 16:30 h., v rámci které položíme květiny k pomníku a zhlédneme nový film. Doprava zajištěna . Ostatní informace při přihlášení na tel. 607 518 104.

  • VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA ING. JIŘÍHO TRUHLÁŘE, CSc.