Workoutová sestava Ptačina

v blízkosti hřiště na ul. Petra Jilemnického

Město Adamov zahájilo terénní práce pro instalaci venkovního souboru cvičebních nářadí (workoutová sestava) na Ptačině v blízkosti hřiště na ul. Petra Jilemnického. Stejná sestava byla v roce 2015 instalována na Horce. Součástí projektu je i dodávka městského mobiliáře a výsadba veřejné zeleně. Předpokládaný termín dokončení je 30.6.2016.

Komise PZMA a MA21

  • Workoutová sestava Ptačina
  • Workoutová sestava Ptačina
  • Workoutová sestava Ptačina
  • Workoutová sestava Ptačina
  • Workoutová sestava Ptačina
  • Workoutová sestava Ptačina
  • Workoutová sestava Ptačina