Článek č. 1 - Zahájení kampaně

Sběr odpadu a jeho likvidace patří mezi základní povinnosti obcí, které jim ukládá zákon. Odpad však nemusí končit jen jako hromada neužitečných věci, ale může být použit na výrobu tepla jeho spálením či – mnohem vhodněji – může být recyklován.

Aby byl pro recyklaci dostatek surovin, je třeba ustupovat od shromažďování směsného odpadu ve prospěch sběru odpadu tříděného. Třídění je nejefektivnější a nejméně nákladné, pokud se provádí hned na vstupu řetězce likvidace odpadu pomocí kontejnerů, které jsou k tomuto účelu speciálně určeny. Tyto kontejnery se během minulých let staly nedílnou součástí obcí a podíl vytříděného odpadu stále, i když v posledních letech pozvolněji, narůstá. Uvádí se, že hmotnost odpadu, který vyprodukuje v České republice jeden člověk, je nyní asi 320 kg/rok, z toho pak na vytříděný odpad připadá 13 %. Aby byly obce motivovány k podpoře separace odpadu, vyhlašuje společnost EKO-KOM, která se sběrem a využitím tříděného odpadu na základě licence udělené od Ministerstva životního prostředí zabývá, soutěž mezi obcemi náležícími do jednoho kraje a ty z nich, které ve tříděni dosahují nejlepších výsledků, pak finančně odměňuje.

Naše město si bohužel v této soutěži nevede nijak dobře a nachází se až ve druhé polovině tabulky. Zvrátit tento stav by chtěla komise PZMA&MA21 během nadcházejících měsíců tak, aby v příštím soutěžním ročním období, které začíná na podzim tohoto roku, se město v tabulce posunulo alespoň na úroveň přelomu její první a druhé třetiny. Odpovídající zvýšení podílu tříděného odpadu se pozitivně odrazí rovněž v příjmech do městské pokladny a tyto peníze pak budou využity ve prospěch vás občanů. Podporu k realizaci kampaně má komise zajištěnu od odboru správy majetku města a lze oprávněně očekávat, že ji najde i u vedení města.

Tímto článkem startujeme informační a motivační kampaň, jejímž cílem je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. V každém dalším čísle Zpravodaje budeme zveřejňovat pojednání, která se budou konkrétně věnovat sběru tříděného odpadu ve vztahu k našemu městu. Navážeme spolupráci se společností EKO-KOM, která se na propagaci třídění odpadu zaměřuje, a využijeme jejich znalostí ke zlepšení současného stavu. S touto kampaní bude spojeno logo s mottem, které vám dnes představujeme. Sloveso „vyděláváme“ zde má i svůj nefinanční význam, protože ho lze vztáhnout také ke zlepšení kvality životního prostředí v důsledku sníženého množství likvidovaného odpadu. Naším záměrem je, abychom kampaní oslovili a následně zapojili do intenzívnějšího třídění odpadu maximum adamovských občanů všech generací a přesvědčili je o tom, že toto třídění je ekonomicky výhodná a ekologicky prospěšná činnost.

Komise PZMA&MA 21

 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně
 • Článek č. 1 - Zahájení kampaně