Zájezd do Slováckého divadla – FALEŠNÉ NAŠEPTÁVÁNÍ

Opět bychom vás rádi pozvali k návštěvě divadla v Uherském Hradišti. Opět můžete patřit mezi diváky generální zkoušky Falešné našeptávání. Připravena je na 10. listopadu 2017 v 10 hodin dopoledne.

Dorant se zamiluje do Araminty. Jak ale prověřit její city a vzbudit v ní náklonnost? Bude potřeba složité milostné intriky, kterou mistrně nastraží Dorantův sluha Dubois. Pod záminkou uchazeče o pracovní místo se tak Dorant dostane do domu své vyvolené. Překoná ale nástrahy vlastního strýce Remyho, který, o Dorantových citech nic netuše, chce svého synovce bohatě oženit s vybranou nevěstou? Odrazí výpad Aramintina ženicha s hraběcím titulem, i nepřátelství její matky paní Argantové? A hlavně, podaří se mu nakonec získat srdce vyvolené Araminty?

Komedie Pierra de Marivauxe, jež patří po komediích Moliérových a Beaumarchaisových do nejživější součásti francouzského klasického veseloherního repertoáru, čerpají svůj materiál z citového konfliktu, v němž si láska proráží cestu často buď proti vůli, nebo i bez vědomí milujících. K tomu účelu je zde vždy zalidněno dobrými lidmi, obklopeno atmosférou pohody a zápletka - vedena s využitím oblíbených fraškovitých motivů přestrojení a záměn - končí vždy kladně.

Začátek představení: v 10:00 hodin

Cena zájezdu: 300 Kč

  • Zájezd do Slováckého divadla – FALEŠNÉ NAŠEPTÁVÁNÍ


Sdílet článek