Zápis a nábor do kroužků KOLA-KOLA

Zápis bude probíhat v měsíci červnu. Jednotlivé kroužky jsou uvedeny uvnitř v článku.

  • školka pro děti od 2 let
  • výtvarný kroužek od 3let
  • přípravka moderního tance od 3 let
  • moderní a scénický tanec pro I.stupeň ZŠ
  • Zápis a nábor do kroužků KOLA-KOLA