Zápis ze setkání se starostou města ze dne 6. 4. 2017 v DPS

Podněty a připomínky ze strany seniorů:

- p. Slavíková - připomínka na řidiče MHD – možnost sednout si v autobusu dříve, než se autobus rozjede s ohledem na zdravotní stav seniorů, kteří převážně používají hole ke své chůzi a nástup jim trvá déle

- pochvala na průběžné zametání chodníků a údržbu kytek v zahradě DPS

- připomínka na zdražení nájmu – od 1. 5. 2017 o 2,25 za m2 na byt v rámci nájemních smluv – vysvětlen důvod navýšení

- p. Kala - voda u DPS teče přes chodník

- p. Dáňová – stále není slyšet rozhlas (je na infokanále) – úkol prověřit hnízdo v lokalitě pod DPS

- p. Dáňová - údržba chodníků a silnic v zimě zejména u zastávek MHD – letošní zima byla extrémní, Adamov je kopcovitý, přechody jsou po namrznutí schůdné s velkou opatrností

- p. Kala - autobus MHD v zastávce u Alberta při příjezdu má velký odskok od nástupu a výstupu do autobusu od chodníku – není chodník města, nelze přizpůsobit

- p. Tomkovičová – doplnit barel na vodu k DPS k rýně ve spodní části DPS – úkol doplnit barel na vodu na DPS

Plány týkající se areálu DPS:

- bude natřeno oplocení ze strany od ulice

- bude provedena úprava vnitřního osvětlení ve společenské místnosti DPS z důvodu konání voleb

- přístupový chodník k DPS bude nasvícen LED páskami po obvodu zídky

- před zimou 2017/2018 bude instalován vedle domu nový zásobník na posypový materiál

Další plány města a dostupné informace o dění ve městě:

- opravy výtluků v komunikacích

- oprava zdi před „Baťákem“

- úprava okolí bytového domu Sadová 16,18,20

- rekonstrukce křižovatky nám. Práce

- oprava komunikace pod kostelem (omezení provozu)

- dokončení projektové dokumentace - parkoviště Sadová

- nátěr zábradlí na Horce

- nový výtah na lávce na Horce

- investice do ČOV

- zastínění herních prvků na sportovištích

- oprava atria na Komenského 6

- rekonstrukce koupaliště (termín otevření 1. 7. 2017)

- oprava interiéru MKS a nový výtah uvnitř

- dokončení instalace bankomatu na Ptačině

- údržba veřejného osvětlení

- nové kolumbárium na novém hřbitově

- projekt sanace stráně pod starým sklaďákem (čeká se na vhodnou dotaci, bez které to nepůjde)

- plán na oddychovou zónu (lesopark) pod novým hřbitovem v sousedství sanované skládky

- alej stromů u garáží na Ptačině, pokračování ozelenění, postupná obnova stráně a zeleně u obchodu na Horce

- pokračuje spolupráce na údržbě zeleně ze strany SVJ v okolí svých bytových domů

- nové auto MP Adamov

- oprava budovy hasičské zbrojnice na Kolonce – získaná dotace

- zateplení obou budov MěÚ – získaná dotace

Zapsala: Moserová

  • Zápis ze setkání se starostou města ze dne 6. 4. 2017 v DPS
  • Zápis ze setkání se starostou města ze dne 6. 4. 2017 v DPS
  • Zápis ze setkání se starostou města ze dne 6. 4. 2017 v DPS
  • Zápis ze setkání se starostou města ze dne 6. 4. 2017 v DPS
  • Zápis ze setkání se starostou města ze dne 6. 4. 2017 v DPS
  • Zápis ze setkání se starostou města ze dne 6. 4. 2017 v DPS
  • Zápis ze setkání se starostou města ze dne 6. 4. 2017 v DPS
  • Zápis ze setkání se starostou města ze dne 6. 4. 2017 v DPS