Ze svátečního zastavení...

Po loňské přestávce jsme letos opět rádi pozvali adamovskou veřejnost k procházce o Štědrém dni k MKS Adamov. Kromě setkání se starostou města Romanem Pilátem, který se se všemi rád pozdravil, dětem předal sladkosti a popřál šťastný nový rok, jste se mohli na chvíli zaposlouchat do svátečního vytrubování Františka Jeřábka a jeho přátel. Domů jste si mohli odnést betlémské světlo. Snad se v příštím roce už všechna tato krásná zastavení uskuteční v běžné podobě.

  • Ze svátečního zastavení...
  • Ze svátečního zastavení...
  • Ze svátečního zastavení...
  • Ze svátečního zastavení...
  • Ze svátečního zastavení...
  • Ze svátečního zastavení...
  • Ze svátečního zastavení...