Znáte je z vysílání ... již 9 let

Od počátku vysílání se můžete na různých akcích potkávat s redaktorkou Alenou Horákovou a kameramanem Markem Černým. Tento tým pro nás připravuje každý měsíc videoreportáže z aktuálního dění v našem Adamově.

Účastní se akcí a událostí v rámci natáčení, tu a tam vás osloví s otázkou do ankety. Děkujeme obyvatelům města, kteří se aktivně zapojují do reportáží v rámci anket, ale i všem ostatním za toleranci.

Jsou průběžně po celý rok oslovováni sportovními, kulturními a jinými organizacemi působícími ve městě. Všichni mají možnost být zachyceni se svými aktivitami. Videoreportáže se stávají do budoucna videokronikou, nad kterou mnozí ze současných obyvatel budou vzpomínat. Stejně tak videoreportáže budou historii města připomínat mladším generacím a jeho budoucím obyvatelům.

Děkujeme oběma velmi srdečným lidem za celoroční spolupráci s našim městem. Přejeme vám mnoho štěstí a zdraví v roce 2024 a těšíme se na viděnou.

Město Adamov provozuje vysílání místního digitálního vysílání. Adamovský infokanál vysílá v pozemním digitálním vysílání DVB-T z vysílače Alexandrova rozhledna a to na kanále 32.

  • Znáte je z vysílání ... již 9 let