Zprávy z radnice – jednání 10. Zastupitelstva města

Na 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 26. 2. 2020 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 9. jednání Finančního výboru, které proběhlo 24. 2. 2020.

Zastupitelstvo města Adamova na vlastní žádost odvolalo ke dni 26. 2. 2020 Věru Dosedlovou z funkce přísedícího Okresního soudu v Blansku.

Dále schválilo Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad a Dodatek č. 4 Pravidel používání Sociálního fondu zaměstnanců Města Adamova.

Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí v pořadí druhou změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“, která se týká termínů ukončení realizace projektu. V souvislosti s tím byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0431135409/LCD ze dne 18. 9. 2018 mezi Městem Adamovem a Českou spořitelnou, a.s., díky které se prodloužilo možné financování akce „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“.

Byl schválen rozpočet Města Adamova na rok 2020 a následně byl schválen střednědobý výhled rozpočtu Města Adamova na rok 2021–2022.

U J&T Banky a.s. byl zřízen terminovaný vklad, na který bude alokována částka na výstavbu parkovacího domu. V závislosti s tím bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2020.

V rámci dotačního programu pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2019–2022 byly poskytnuty dotace FK Adamov, Šipkovému klubu Adamov, FENYXi Pétanque Adamov, z.s., Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, Spartaku Adamov, z.s., Judo Klubu Samuraj Adamov, Občanskému sdružení Volejbal Adamov, základní organizaci MSKS – kynologický klub a Ajetu Adamov, z.s.

Na závěr byla se zaměstnancem Města Adamova uzavřena smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova č. 46.Sdílet článek