Zprávy z radnice – jednání 14. Rady města

Na 14. jednání Rady města Adamova konaném dne 26. 7. 2023 Rada města Adamova revokovala usnesení bodu č. 15 ze 6. zasedání Rady města Adamova konaného dne 8. 2. 2023, a schválila smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem Adamov a ABLE agency, s.r.o. se sídlem Petra Jilemnického čp. 361, 679 04 Adamov, IČ: 25524402.

Rada Města Adamova schválila kupní smlouvu „Nákup osobního automobilu pro Městskou policii Adamov“ se společností AUTOS, spol. s.r.o., Palackého 154, 679 72 Kunštát, IČ: 60730129, DIČ: CZ60730129.

Na vědomí byla vzata změna rozpisu rozpočtu č. 5/2023 dle písemného materiálu a schválena změna rozpisu rozpočtu č. 2/2023.

Na závěr byl Radou města Adamova schválen Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 4/2018 Organizační řád.