Zprávy z radnice – jednání 16. Rady města

Na 16. schůzi Rady města Adamova konané dne 9. 9. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 9. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 19. 8. 2019 a zápis z 3. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 4. 9. 2019.

Dále byla projednána a schválena studie s názvem „Oprava chodníku včetně opěrné stěny na ulici Sadová, Adamov včetně návazných řešení pro chodce ve styku s motorovou dopravou“.

Za zřizovatele ŽS a MŠ Adamov, příspěvková organizace, Komenského 4, Adamov byli jmenováni členy Školské rady ZŠ a MŠ Adamov Jiří Němec, Ing. Petr Kupka a Bc. Roman Pilát, MBA.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2019 a schválila změnu rozpočtu č. 9/2019.

Dle zápisu z komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné ze dne 4. 9. 2019 bylo schváleno přidělení bytu č. 66 s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné na ulici Komenského 6 v Adamově žadateli.

Společnosti E.ON.Energie, a.s. byla podána výpověď Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 00279889/2012.

Na závěr byl schválen program 7. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat 18. září 2019.Sdílet článek