Zprávy z radnice – jednání 16. Rady města

Na 16. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 9. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 3. zasedání Komise podpory komunitního života, které proběhlo dne 28. srpna 2023.

Rada města Adamova schválila poskytnutí věcných darů v rámci akcí organizovaných Komisí podpory komunitního života s názvy „Zdravé vaření na ZŠ Komenského“ a „Pyšníme se svým okolím“ dle zápisu.

Byla schválena prodejní cenu leporela ve výši 100 Kč vč. 10% DPH.

Následně byl schválen Dodatek č. 1 ke smlouvě pro umístění Z-BOXU se společností Zásilkovna, s.r.o., IČO: 284 08 306.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090011909 s firmou EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400.

Byl schválen stavební záměr „Sjezd na pozemek parc. č. 331/7 v k. ú. Adamov“ na parc. č. 391 v k. ú. a obci Adamov, navržený investorem Radkou Hrachovinovou, Osvobození 133/15, 679 04 Adamov.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2023 dle písemného materiálu.

Na závěr byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 9/2023.