Zprávy z radnice – jednání 17. Rady města

Na 17. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 9. 2019 Rada města Adamova schválila poskytnutí věcných darů v rámci akcí organizovaných Komisí podpory komunitního života s názvy „Zdravé vaření na škole“, „Pyšníme se svým okolím“ a „Mikulášský běh – Vlásenka 2019“.

Se společností RENARDS dotační, s.r.o. byla uzavřena Příkazní smlouva číslo D003005 a se společností ZHT Group, s.r.o. byla uzavřena kupní smlouva na pořízení nového velitelského automobilu do flotily vozidel JSDH Adamov.

Rada města Adamova schválila změnu odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace na rok 2019.

Ze státního rozpočtu byla přijata dotace ve výši 2 695 Kč na spolupráci při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Na závěr Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 7/2019 a 9/2019.Sdílet článek