Zprávy z radnice – jednání 18. Rady města

Na 18. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 10. 2023 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 6. zasedání likvidační komise, které se konalo 22. 9. 2023.

Rada města Adamova schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 01/2023/SN.

Dále byly odsouhlaseny stavebním záměry „Adamov, DS NN, Benda“ a „Stavební úpravy havarijního stavu objektu č. p. 11“.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 11/2023.