Zprávy z radnice - jednání 19. Zastupitelstva

Na 19. jednání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 16. 8. 2017 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 18. jednání Finančního výboru konaného dne 14. 8. 2017.

Bylo schváleno přijetí účelové investiční dotace z Jihomoravského kraje ve výši 16.940,- Kč na projekt „Změna územního plánu Adamov“.

Formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje byla navýšena dotace na poskytování sociálních služeb ze 415.000,- Kč na 448.600,- Kč.

Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2017.Sdílet článek