Zprávy z radnice – jednání 20. Rady města

Na 20. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 11. 2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 11. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 16. 10. 2019 a zápis ze 4. zasedání Komise podpory komunitního života, které se konalo dne 6. 11. 2019.

Dále bylo rozhodnuto, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání kulturní akce spolku KOLO-KOLO, která se uskuteční dne 20. 12. 2019.

Rada města Adamova schválila Smlouvu o zajištění studentské praxe mezi Obchodní akademií, Střední odbornou školou knihovnickou a Vyšší odbornou školou, p.o. Brno a Městem Adamov na dobu od 18. 11. 2019 do 18. 12. 2019.

Byl schválen Plán inventur Města Adamova pro rok 2019.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 11/2019 a schválila změnu rozpočtu č. 12/2019.Sdílet článek