Zprávy z radnice - jednání 20. Zastupitelstva

Na 20. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 20. 9. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 19. jednání Finančního výboru konaného dne 18. 9. 2017.

Byly schváleny Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města na II. pololetí roku 2017 mezi Městem Adamov a FK Adamov, z. s., Šipkovým klubem Adamov, spolkem, FENYX Pétanque Adamov, z. s., Tělocvičnou jednotou Sokol Adamov, Spartakem Adamov, z. s., Judo Klub Samuraj Adamov, Základní organizací MSKS – kynologickým klubem a klubem malé kopané Ajeto Adamov, z. s.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč na přípravnou fázi voleb prezidenta ČR.

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2017 zohledňující přijetí neinvestiční dotace na přípravnou fázi voleb prezidenta ČR a předfinancování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Na prosincovém jednání Zastupitelstva města bude předložen ke schválení návrh rozpočtového provizoria na období leden – únor 2018 a do konce února 2018 bude předložen ke schválení konečný návrh rozpočtu na rok 2018.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova se zaměstnankyní, která je v pořadníku žádostí o zápůjčku na prvním místě.Sdílet článek