Zprávy z radnice – jednání 21. Rady města

Na 21. schůzi Rady města Adamova konané dne 28. 11. 2019 Rada města Adamova schválila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části s názvem „V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita a AV vybavení“.Sdílet článek