Zprávy z radnice – jednání 23. Rady města

Na 23. schůzi Rady města Adamova konané dne 11. 12. 2019 Rada města Adamova uzavřela Dohodu o zrušení věcného břemene mezi Městem Adamov a MUDr. Alžbětou Martincovou.

Dále byl schválen vnitřní předpis „Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby města Adamova“ s účinností od 1. 1. 2020.

Rada města Adamova schválila poskytnutí věcných darů v rámci akce organizované Sportovní komisí 2018–2022 s názvem „Sportovec 2019“ a akce spoluorganizované Komisí podpory komunitního života s názvem „Dětský sportovní den – halové turnaje mládeže“.

Byl schválen Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 3/2017 Systematizace pracovních míst Městského úřadu Adamov a Městské policie Adamov.

Se společností E.ON Distribuce, a.s. byly uzavřeny smlouvy o zřízení věcných břemen na akce „Adamov - obnova NN, Komenského“, „Adamov – úprava DS, vodojem Horka“ a „Adamov – úprava DS, Pozorský“.

Dále byl schválen Dodatek č. 3. Smlouvy č. 01/2017/O O zajištění Městské hromadné dopravy v Adamově (víkendové spoje) a Dodatek č. 9 Smlouvy č. 01/2014/O O zajištění Městské hromadné dopravy v Adamově.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 13/2019 a následně schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 12/2019.

Na závěr byl se společností Adavak, s.r.o. uzavřen Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie.Sdílet článek