Zprávy z radnice – jednání 25. Rady města

Na 25. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 1. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 13. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 11. 12. 2019 a zápis ze 7. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 16. 1. 2020.

Rada města Adamova schválila nový návštěvní řád dětského hřiště Komenského.

Na užívání uvolněného bytu zvláštního určení č. 14 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 byla s žadatelem, který se umístil na 1. místě v pořadí žadatelů sestaveném pracovní skupinou, uzavřena Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení č. 1/2020/B.

Byl uzavřen Dodatek č. 3 Smlouvy o zabezpečení sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro Město Adamov.

Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, dala Rada města Adamova generální souhlas k přijímání finančních, účelově neurčených darů do vlastnictví příspěvkové organizace.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 14/2019. Dále dle zákonného ustanovení bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 a informace o zápisu k povinné školní docházce a zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21.

Byl schválen návrh provozu jednotlivých mateřských škol v průběhu měsíce července a srpna 2020.

Byly uzavřeny kupní smlouvy se společnostmi Z + M Partner, spol. s r. o. a INTERDEKOR HP s.r.o. na dodávku interiérového vybavení v rámci akce „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“.

Na závěr byla uzavřena Kupní smlouva se společností ENGEL s.r.o. na dodávku nazvanou konektivita a AV vybavení v rámci akce „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“.Sdílet článek