Zprávy z radnice – jednání 27. Rady města

Na 27. jednání Rady města Adamova konaném dne 26. 2. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 16. zasedání Kulturně informační komise, která se konala dne 19. 2. 2020 a zápis z 5. schůze likvidační komise, která se konala dne 21. 2. 2020.

Rada města Adamova vzala na vědomí přehled žádostí pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových domů jednotlivých SVJ na pozemcích ve vlastnictví Města Adamova na období roku 2020 a následně schválila navýšení částek jednotlivých žádostí koeficientem 1,5.

Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání kulturní akce Noc kostelů 2020, která proběhne 5. 6. 2020. Spolupodílení spočívá především v zapůjčení párty stanů, zajištění propagace ve Zpravodaji, na webu města, plakátovacích plochách a hlášení v městském rozhlase.

Byl schválen záměr dát do výpůjčky část nebytových prostor v provozní budově v areálu koupaliště na ulici Komenského v Adamově k provozování občerstvení pro návštěvníky areálu.

Byly schváleny stavební záměry „Adamov, kabel NN, Hloušek“ a „Adamov, Hybešova, přípojka NN, Dudík“ stavebníka E.ON Distribuce a.s. spočívající v připojení nového odběratele.

Dále byl schválen rozpis rozpočtu a platební kalendář na rok 2020.

Rada města Adamova schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 1/2020.

Na závěr byla vzata na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu bytu č. 03/2019/B v DPS ze dne 29. 8. 2019 a byla uzavřena dohoda o jejím ukončení.Sdílet článek