Zprávy z radnice – jednání 29. Rady města

Na 29. jednání Rady města Adamova konaném dne 18. 3. 2020 Rada města Adamova schválila Řád veřejného pohřebiště města Adamova.

Dále bylo rozhodnuto, že se Město Adamov bude spolupodílet na konání akcí „Gulášový festival a Rocková letní noc 2020“, který se uskuteční 18. 7. 2020, „Dětský den“, který se uskuteční 30. 5. 2020 a „ZUŠ Open“, který se uskuteční 15. 5. 2020.

Se společností E.On byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci staveb „Adamov, Hybešova, přípojka NN, Dudík“ a „Adamov, kabel NN, Hloušek“.

Dále vzala na vědomí pořadí žadatelů o byt v bytovém domě na ulici Komenského 6, které sestavila pověřená pracovní skupina. Rada města Adamova následně schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 01/2020/B k bytu č. 49 a na ulici Komenského 6 se žadatelem umístěným na 1. místě a Smlouvu o nájmu bytu č. 02/2020/B k bytu č. 20 na ulici Komenského s žadatelem umístěným na 2. místě v sestaveném pořadí.

S cílem omezení šíření koronaviru a ochrany cestujících a řidičů městské autobusové dopravy Město Adamov zavedlo dle rozhodnutí krizového štábu s platností od 18. 3. 2020 bezplatnou přepravu osob v MHD Adamov – linka 215 do odvolání. Od 23. 3. 2020 budou všechny spoje, včetně MHD Adamov, v IDS JMK v prázdninovém provozu. Od 21. března 2020 bude zrušen víkendový provoz MHD.

Byla schválena fotokronika města Adamova za 2. pololetí roku 2019.

Rada města Adamova schválila Licenční ujednání pro aplikaci „Karty sociálních služeb“ v počítačovém informačním systému Pečovatelská služba s účinností od 1. 4. 2020.

Následně byla schválena roční účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace za rok 2019.

Bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 500 Kč z rozpočtu Města Adamova FK Adamov, z.s. na akci „Sportovní den“.

V souladu s Dotačním programem pro poskytování dotací z rozpočtu Města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví Města Adamova na období 2019–2022 bylo schváleno poskytnutí dotací SVJ zapojených do projektu pro rok 2020. Také byl schválen vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova pro SVJ.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu v případech do částky 50 tisíc Kč, které byly provedeny v účetním období 2/2020 a schválilo změnu rozpočtu č. 1/2020, která byla provedena na dofinancování nákupu užitkového vozidla Citroën Berlingo pro technickou skupinu.

Dále projednala a vzala na vědomí Zprávu o hodnocení předložených nabídek na dodávku užitkového vozidla pro technickou skupinu a schválila nejvýhodnější nabídku na dodávku vozidla Renault Master od společnosti AUTO Pokorný, s.r.o. Následně uzavřela Kupní smlouvu na toto vozidlo.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 o 4 týdny později, a to na 28. a 29. dubna 2020.

Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení v části 1 veřejné zakázky „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – nové vyhlášení“ a schválila výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita – třetí vyhlášení“.Sdílet článek