Zprávy z radnice – jednání 32. Rady města

Na 32. jednání Rady města Adamova konaném dne 11. 5. 2020 Rada města Adamova schválila navrhovaný stavební záměr „RD Hybešova 185/3, Adamov – přípojka splaškové kanalizace“.

Rada města Adamova neschválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč z rozpočtu Města Adamova Lince bezpečí, z. s., na její provoz v roce 2020, a to z důvodu vyčerpaných veškerých prostředků určených k poskytování bezúčelových darů, chybějící možnosti využitelnosti linky adamovskými dětmi a každoročního poskytování příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb Městu Blansku.

Na základě Rozhodnutí č. 1 ze dne 10. 4. 2020 Rada města Adamova chválila přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 290 601 Kč. V návaznosti na to schválila také Rozpočtové opatření č. 2/2020, které zapojuje dotaci do rozpočtu města.

Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2020, které v jednotlivých případech nepřekročily částky 50 000 Kč.

Dále schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 4/2020, která převedla nevyčerpané prostředky na akci „Manipulační plocha Komenského“ do oprav místních komunikací.

Na závěr Rada města Adamova schválila zřídit ve školním roce 2020/2021 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky na ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizaci.Sdílet článek